ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಚಂಡಾಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು

  ಚಂಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಚಂಡಾ) ೧ ಹಟಮಾರಿತನ, ಛಲ ೨ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುದು, ಉಗ್ರವಾದುದು ೩ ಉಗ್ರನಾದವನು, ಪ್ರಚಂಡ ೪ ಹಟಮಾರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು, ಮೊಂಡಿ ೫ ಕೋಪಿಷ್ಠೆ ೬ ನೀಚ ಹೆಂಗಸು ೭ ಚಾಮುಂಡಿ, ದುರ್ಗಿ, ಪಾರ್ವತಿ ೮ ಉದ್ದಾಲಕ ಋಷಿಯ ಹೆಂಡತಿ

  ಚಂಡಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಚಂಡಿಕಾ) ೧ ದುರ್ಗಾದೇವತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ೨ ಜುಟ್ಟು, ಶಿಖೆ

  ಚಂಡಿಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಕ್ಷೌರಿಕ

  ಚಂಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ, ಚೆಂಡೆ ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಕರಿಯ ಕಚೋರ

  ಚಂದಣ(ನ) ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ತೇದು ಮಾಡಿದ ಗಂಧ

  ಚಂದಾ ಹೆಸರುಪದ

   (ಪಾರ) ವಂತಿಗೆ, ವರ್ಗಣಿ

  ಚಂದಿರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಚಂದ್ರ ೨ (ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ) ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ೩ ಸಿಂದೂರ ವರ್ಣ

  ಚಂದ್ರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಶಶಿ, ತಿಂಗಳು, ಚಂದಿರ ೨ ಸಿಂದೂರ ೩ ನವಿಲು ಗರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣು, ಪೀಲಿ ೪ ಚಿನ್ನ ೫ ಕರ್ಪೂರ

  ಚಂದ್ರಂಕಿ ಹೆಸರುಪದ

   (?) ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ, ಚಂದ್ರಿಕೆ

  ಚಂದ್ರಕ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ನವಿಲುಗರಿಯ ಕಣ್ಣು, ಪೀಲಿ

  ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೆಸರುಪದ

   ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಿಳಿಯ ಕಲ್ಲು, ಶಶಿಕಾಂತ ಶಿಲೆ

  ಚಂದ್ರಕಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಪೀಲಿಗಳನ್ನುಳ್ಳದು, ನವಿಲು

  ಚಂದ್ರಗಾವಿ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಸಿಂದೂರ ವರ್ಣ ೨ ಸಿಂದೂರ ವರ್ಣದ ಸೀರೆ, ವಸ್ತ್ರ

  ಚಂದ್ರಮ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಚಂದ್ರ, ತಿಂಗಳು

  ಚಂದ್ರವೀಧಿ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಪಟ್ಟಣಗಳ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾದ ಬೀದಿ ೨ ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಬೀದಿ, ಪ್ರದೇಶ

  ಚಂದ್ರಶಾಳೆ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಉಪ್ಪರಿಗೆ, ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಚ್ಚು, ಅಂಗಳ ೨ ಮೊಗಸಾಲೆ, ಪಡಸಾಲೆ

  ಚಂದ್ರಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಚಂದ್ರಿಕಾ) ೧ ಬೆಳದಿಂಗಳು ೨ ಚಂದ್ರನ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ೩ ಬರಹವನ್ನುಳ್ಳ ಓಲೆಗರಿಯ ಸುರುಳಿ ೪ ಹಲಸು, ಕಲ್ಲಂ ಗಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ವವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ರಂಧ್ರ, ಉಂಡಿಗೆ ೫ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಛಂದಸ್ಸಿನ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ

  ಚಂಪಕ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸುವಾಸನೆಯ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೂವು, ಸಂಪಿಗೆ ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ

  ಚಕಬಂದಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಹಿಂ) ಮನೆ, ಹೊಲ ಮುಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೀಮಾ ವಿವರ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 16729