ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು

  ದನುಜನಗರ -

   ಲಂಕೆ

  ದನುಜಮರ್ದನ -

   ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಕ

  ದನುಜವೃಂದ -

   ದೈತ್ಯ/ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪು

  ದನುಜೆಯಾಳ್ದನಣ್ಣನಯ್ಯ -

   ಭೀಮನ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನ ತಂದೆ-ಯಮಧರ್ಮರಾಯ

  ದನುಜೇಂದ್ರ -

   ರಾಕ್ಷಸರೊಡೆಯ

  ದಬ್ಬೆ -

   ಕೋಲು, ದೊಣ್ಣೆ

  ದಮ(ಮೆ) -

   ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ

  ದಮನ -

   ಹತೋಟಿ, ಅಂಕೆ, ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ; ನಾಶ

  ದಮಯಂತಿಕಾಂತಸುತೆ -

   ನಳನ ಮಗಲಾದ ನಳನಂದಿನಿ, ನಾಲಾಯಣಿ

  ದಮುನಸ್ -

   ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ

  ದಮುನಾಮ -

   ಅಗ್ನಿನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ

  ದಮ್ಮಡಿ, ದಮ್ಮುಡಿ -

   ಬಿಡಿಗಾಸು, ದುಗ್ಗಾಣಿ

  ದಮ್ಮಣಿ -

   ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

  ದಮ್ಮನೆ -

   ದಪ್ಪಗೆ

  ದಯ -

   ಕರುಣೆ, ಕೃಪೆ

  ದಯಾನಿಧಿ -

   ಕರುಣಾನಿಧಿ

  ದಯಾಪರ -

   ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಕೃಪೆ ಉಳ್ಳವ

  ದಯಾಪಾಂಗ -

   ದಯಾದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು-ಶ್ರೀಹರಿ

  ದರ -

   ಶಂಖ, ಕಂಬು, ಸೀಳು; ಕುಳಿ, ಹಳ್ಳ

  ದರದರ -

   ಅನುಕರಣ ಶಬ್ದ, ಸರಸರನೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 33765