ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  mediator ಹೆಸರುಪದ

   ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ

  medical ಪರಿಚೆಪದ

   ವೈದ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ

  medical assistance -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ

  medical certificate -

   ವೈದ್ಯರ-ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

  medical check-up -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ

  medical examination -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈದ್ಯ ಪರಿಶೀಲನ

  medical expenses -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚ

  medical fitness certificate -

   ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

  medical jurisprudence -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ

  medical needs -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳು

  medical practitioner -

   ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿಯವನು, ಭಿಷಜ

  medical report -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ

  medical treatment -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

  medicated ಪರಿಚೆಪದ

   ಔಷಧ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ

  medication ಹೆಸರುಪದ

   1) ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇಲಾಜು 2) ಔಷಧೀಕರಣ 3) ಮದ್ದು, ಔಷಧ

  medicinal ಪರಿಚೆಪದ

   1) ಮದ್ದಿನ, ಔಷಧದ 2) ರೋಗಹರ 3) ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹಿತಕರ

  medicine ಹೆಸರುಪದ

   1) ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯವಿದ್ಯೆ 2) ಮದ್ದು, ಔಷಧ

  medieval ಪರಿಚೆಪದ

   ಮಧ್ಯಯುಗದ, ಮಧ್ಯಯುಗೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲಿಕ

  mediocre ಪರಿಚೆಪದ

   1) ಸುಮಾರಾದ, ಸಾಧಾರಣ ಗುಣದ, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ-ಗುಣ, ದರ್ಜೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ 2) ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಅಲ್ಲದ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಅಲ್ಲದ

  meditate ಎಸಕಪದ

   1) ಚಿಂತಿಸು, ಎಣಿಸು, ಬಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಸು 2) ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು, ಮನನ ಮಾಡು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು, ಧ್ಯಾನಮಾಡು, ಧ್ಯಾನಿಸು 3) ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 43819