ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಗಜಕಡ್ಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಅಳತೆಯ ಕಡ್ಡಿ

  ಗಜಕರ್ಣ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮರೋಗ, ಇಸಬು ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಿಡ, ಕೆಂಪು ಹರಳು ಗಿಡ

  ಗಜಗಮನ ಹೆಸರುಪದ

   ನಿಧಾನವಾದ ನಡೆ

  ಗಜಗರ್ಭ ಹೆಸರುಪದ

   ವಿಳಂಬ, ನಿಧಾನವಾಗುವಿಕೆ

  ಗಜರಾಯಿಸು ಎಸಕಪದ

   (<ಹಿಂ. ಗುಜರಾ + ಇಸು) (ಅರ್ಜಿ ಮುಂ.ವನ್ನು) ಕಳುಹಿಸು, ಸಲ್ಲಿಸು ೨ ಬರೆ, ಲೇಖಿಸು

  ಗಜೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಗದಾ) ಗದೆ

  ಗಜ್ಜುಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಯಿ ೨ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ದುರ್ಮಾಂಸದ ಗ್ರಂಥಿ

  ಗಟವಾಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಗಟ್ಟಿವಾಳಿ) ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ, ಧೈರ್ಯಸ್ಥೆ ಗಟಾರ (<ಹಿಂ. ಮರಾ. ಗಟರ್/ಇಂ. gutter); (<ದೇ. ಗಟ್ಟಿವಾಳಿ) ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ

  ಗಟ್ಟ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಹಿಂ. ಮರಾ. ಗಠ್ಠಾ) ೧ ಗೋಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗ, ತಗಡು ಮೊ.ವುಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ-ಸರಕಿನ ಮೂಟೆ, ಪಿಂಡಿ ೨ ಮರದ ತುಂಡು, ಬೆಣೆ ೩ ಪಗಡೆ, ಚೌಕಾಬಾರ ಮುಂ. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಮನೆ

  ಗಟ್ಟಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಗಡ್ಡೆಕಟ್ಟಿದುದು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದುದು ೨ ಬಿರುಸಾದುದು, ಕಲ್ಲಿನಂತಾದುದು ೩ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ೪ ಲೋಹದ ತುಂಡು ೫ ಕಡ್ಡಿ, ಕಾಂಡ ೬ ಬಿಗಿಯಾದುದು, ಭದ್ರವಾದುದು ೭ ದೃಢತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ೮ ಜೊಳ್ಳಲ್ಲದುದು, ಸತ್ವಯುತವಾದುದು ೯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಕರಣೆ, ಉಂಡೆ

  ಗಟ್ಟಿಕುಳ ಹೆಸರುಪದ

   ಹಣವಂತ, ಶ್ರೀಮಂತ

  ಗಟ್ಟಿಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಮರ್ಥ, ಶೂರ ೨ ಬಲ್ಲವನು, ನಿಷ್ಣಾತ

  ಗಟ್ಟಿಗತನ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶೂರತನ ೨ ಎದೆಗಾರಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ

  ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸಮರ್ಥಳಾದವಳು, ಧೈರ್ಯವಂತೆ

  ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬಲವಾದುದು, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದು ೨ ನಿಶ್ಚಯವಾದುದು, ದೃಢವಾದುದು

  ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ಸದೃಢವಾದ

  ಗಟ್ಟಿವಳ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಗಂಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವನು, ಅರೆಯುವವನು

  ಗಟ್ಟಿಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸು ೨ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳು, ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳು ೩ ಹೊಡೆ, ಬಡಿ ೪ (ಕೈಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮುಂ.ನ್ನು) ಮಡಿಸು, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡು

  ಗಡ ಹೆಸರುಪದ

   (ಮರಾ) ಸಣ್ಣಕೋಟೆ, ದುರ್ಗ

  ಗಡ ಅವ್ಯಯ

   (ಮರಾ) ಬೇಗನೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ

 • ‘ಇದು ಟೀ ಪುರಾಣ’
 • ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಾಮಿ
 • ಬಹುದೂರದ ದ್ವೀಪ – ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡ ...
 • ನೀ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುಂಚಗಾರ…
 • ಮಾಡು ನೀ ಆತ್ಮಸಾದನೆ
 • ರಾಜಕುಮಾರ ಕಳಿಸಿದ 3 ಕಾಣಿಕೆಗಳು
 • ಮೊದಲ ಮಳೆ
 • ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರನ ಕತೆ
 • ಕೊಲೆಕ್ತರ್ – ಒಂದೇ ಪಾತ್ರವಿರುವ ಅಪರೂಪದ ...
 • 350 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ…
 • ನೊಸಲ ಬೆಳಕು
 • ಮಗಳು ನೋಡಿದ ಮಳೆ
 • ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ನರ್ತನ!
 • ನಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್
 • ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ತಾಯಿಬೆಕ್ಕು
 • ಹೌದು.ಐಟಿ ರಂಗ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ,ಪ್ರಳಯವೇನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
 • ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ...
 • ಏನಿದು ಓಟಿಪಿ?
 • ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ವೀರ್ಯ
 • ಸೃಷ್ಟಿ ಶುಭದಾಯಿನಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವವಳ ಕಥೆ ಕವಿತೆ ...
 • ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ...
 • ಹಾಲು ನೆಪ, ಕುಡಿಯುತ್ತಿರೋದು ಹಾಲಾಹಲ!
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಜೀವ ಉಳಿಸಿದವಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ...
 • ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ಮಾಂತರ ನಾಟಕ
 • ಮಗಳು ಕಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 • ಚಂದ್ರ ನಾಚಿದ ಸಮಯ !
 • ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿನಾಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ...
 • ಗಿರಿ-ಶಿಖರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
 • ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
 • ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್
 • ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ !
 • ಡಾಕ್ಟರಜ್ಜನೆಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕರೆ
 • ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ‘ಸಖೀಗೀತ’
 • ಗೂಗಿ ಕಥೆ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ತನ್ನರಿಮೆ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಒಳಿರ್ಪನ್, ಹೆನ್ನಡು
 • ಗೋಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಷೇಧ-ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ!
 • ಗೋಹತ್ಯೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ...
 • ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ..
 • ನಾವು ಎಳೆಯರು ನಾವು ಗೆಳೆಯರು
 • ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ?
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗತ- ‘ಬಿಪಿ’ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾವತ್!
 • ದುರ್ಗದ ಮಳೆ
 • ಸೃಷ್ಟಿಮೂಲ ತಿಳಿಯೋ ಹುಚ್ಚುಪ್ರಯತ್ನಗಳು...!!
 • ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ಒಂಟಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ
 • ಕಂದ ನೀನು ಸಾಯಲೇಕೆ...
 • ರಾಮ
 • ಮಲೆನಾಡ ಕುವರನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ಯೆ
 • ವೇಣೀಸಂಹಾರ
 • ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆಯುವ ಓದು
 • ಪ್ರಣಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಕಣ
 • ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ – ...
 • ಮಗಳು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 65828